Filma

Dokumentālo filmu triloģija “Savējie sapratīs”
Trīs dokumentālās filmas:
“Sešdesmitie. Sākums.”,
“Septiņdesmitie. Spožums un posts” un
“Astoņdesmitie. Jauna ēra”
Stāsta par 60. – 80. gadu latviešu rokmūziķiem, kas spītējot cenzūrai un aizliegumiem atļāvās publiski paust mūsu alkas pēc brīvības un neatkarības. Galvenais iemesls, kāpēc vispār vēl ir vērts runāt par tā laika rokmūziku – tā patiesi bija laba, profesionāla, izsāpēta, ne tā, kā tagad, kad dziedāt var visu.
Cenzūra rūdīja mūziķus, padarot mūziku pārdomātāku, radošāku, spēcīgāku. Programmas tika rūpīgi slīpētas un mēģinājumi notika regulāri. Tieši rokmūziķi lika pamatus tam, ko mēs šodien uzskatam
pašu par sevi saprotamu un neatņemamu – izpausmes un vārda brīvība.